Parakh ka Ang | पारख का अंग


पारख का अंग | Parakh ka Ang

Topic: पारख का अंग (Parakh ka Ang)
Book: Sat Granth Sahib of Garib Das Ji
Page: 258
Explanation: Sant Rampal Ji Maharaj | Satlok Ashram

Kashi Bhandara | पारख का अंग | Parakh ka Ang | Audio mp3