Latest


What is beyond Om and Soham Mantra

Book: Sat Granth Sahib Topic: Om and Soham Mantra Author: Saint Garibdas Ji Garib, Soham oopar aur hai, satsukrit ek naam | Sab hanso ka baas hai, nahin basti nahin gaam || Soham mein the dhruv prhlada, Om Soham vaad vivaada | Nama chhipa Om taari, peechhe Soham bhed vichaari | Saar shabad paaya jad loi, aavaagavan bahur na hoi || Om Soham Mantra [...] Read more